Xuân Bắc hội ngộ Công Lý sau khi vắng mặt ở Táo Quân 2022

Cận Tết Nguyên Đán 2022, Xuân Bắc đến thăm Công Lý. Năm nay, cả hai nghệ sĩ vắng mặt ở Táo Quân.

  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022
  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022-Hinh-2
  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022-Hinh-3
  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022-Hinh-4
  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022-Hinh-5
  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022-Hinh-6
  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022-Hinh-7
  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022-Hinh-8
  • Xuan Bac hoi ngo Cong Ly sau khi vang mat o Tao Quan 2022-Hinh-9
Thu Cúc