Nội các của ông Biden: Những gương mặt “đặc biệt” nhất là ai?

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn nhiều đề cử của Tổng thống Biden trong nội các của ông, trong đó có vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc hay Bộ trưởng Tài chính Mỹ,...

 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-2
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-3
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-4
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-5
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-6
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-7
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-8
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-9
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-10
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-11
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-12
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-13
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-14
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-15
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-16
 • Noi cac cua ong Biden: Nhung guong mat “dac biet” nhat la ai?-Hinh-17
Thiên An (T.H)