VIDEO » Hot

Pháp nghiên cứu que thử Ebola trong 15 phút

Theo VTC14 -

Các nhà nghiên cứu Pháp đang trong giai đoạn thử nghiệm một dụng cụ thử nghiệm Ebola cho biết kết quả trong thời gian 15 phút.