VIDEO » Hot

Xem pháo Gatling của tiêm kích F-35 nã đạn "thần sầu"

Theo VTC News -

Pháo Gatling GAU-22/A 4 nòng của tiêm kích F-35A Lightning II (Mỹ) có tốc độ bắn lên tới 3.300 viên đạn 25mm/phút, tương đương 55 viên đạn/giây.

Video: Xem pháo Gatling của tiêm kích F-35 nã đạn:
Tuy nhiên, tiêm kích F-35 chỉ có kho đạn 220 viên nên nếu bắn liên tiếp, hệ thống pháo GAU-22/A sẽ hết đạn chỉ trong vòng 4 giây.