Không chỉ cheo cheo lưng bạc, Việt Nam còn ĐV quý hiếm nhất TG nào?

Lưu Thoa (TH) -

(Kiến Thức) - Mới đây, các nhà nghiên cứu chụp được ảnh cheo cheo lưng bạc tại Việt Nam sau gần 3 thập niên vắng bóng, đây là loài động vật quý hiếm được đánh giá cao. Có thể ít người hay, Việt Nam còn sở hữu rất nhiều động vật quý hiếm nhất thế giới.

 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-2
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-3
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-4
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-5
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-6
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-7
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-8
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-9
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-10
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-11
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-12
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-13
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-14
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-15
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-16
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-17
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-18
 • Khong chi cheo cheo lung bac, Viet Nam con DV quy hiem nhat TG nao?-Hinh-19