10 địa danh nổi tiếng gắn với Cách mạng Tháng Tám

Thanh Bình (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỷ...

  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-2
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-3
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-4
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-5
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-6
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-7
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-8
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-9
  • 10 dia danh noi tieng gan voi Cach mang Thang Tam-Hinh-10