10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất về Cách mạng tháng Tám 1945

Thanh Bình (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Đây là 10 khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ của Cách mạng tháng Tám, sự kiện trọng đại đã đem lại cho dân tộc Việt Nam nền độc lập trong thế kỷ 20.

  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-2
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-3
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-4
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-5
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-6
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-7
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-8
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-9
  • 10 khoanh khac dang nho nhat ve Cach mang thang Tam 1945-Hinh-10