18 binh khí của võ Bình Định gồm những loại nào?

Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing -

Theo sách "Võ Nhân Bình Định", "Thập bát ban binh khí" là tên gọi của 18 loại binh khí chủ đạo được sử dụng trong võ Bình Định.

  • 18 binh khi cua vo Binh Dinh gom nhung loai nao?
  • 18 binh khi cua vo Binh Dinh gom nhung loai nao?-Hinh-2
  • 18 binh khi cua vo Binh Dinh gom nhung loai nao?-Hinh-3
  • 18 binh khi cua vo Binh Dinh gom nhung loai nao?-Hinh-4
  • 18 binh khi cua vo Binh Dinh gom nhung loai nao?-Hinh-5
  • 18 binh khi cua vo Binh Dinh gom nhung loai nao?-Hinh-6
  • 18 binh khi cua vo Binh Dinh gom nhung loai nao?-Hinh-7
  • 18 binh khi cua vo Binh Dinh gom nhung loai nao?-Hinh-8