5 loại hoa cấm để lên bàn thờ tháng 7 âm kẻo đắc tội thần linh, càng làm càng lụi

Theo Lê Lê (T/H) (thoidaiplus.giadinh.net.vn) -

Bàn thờ là nơi thể hiện sự thành kính của con cháu với gia tiên nên khi dâng hoa cúng cần phải có thái độ kính cẩn.

  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui
  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui-Hinh-2
  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui-Hinh-3
  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui-Hinh-4
  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui-Hinh-5
  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui-Hinh-6
  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui-Hinh-7
  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui-Hinh-8
  • 5 loai hoa cam de len ban tho thang 7 am keo dac toi than linh, cang lam cang lui-Hinh-9