Ai từng nói “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo“?

Theo Zing -

Ông là đại công thần của nhà Trần. Một tay ông cáng đáng bao trọng sự, giúp Thái Tông bình phục được giặc giã trong nước và chỉnh đốn lại mọi việc, làm cho nước Nam bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự với Mông Cổ.

  • Ai tung noi “Dau than chua roi xuong dat, be ha dung lo“?
  • Ai tung noi “Dau than chua roi xuong dat, be ha dung lo“?-Hinh-2
  • Ai tung noi “Dau than chua roi xuong dat, be ha dung lo“?-Hinh-3
  • Ai tung noi “Dau than chua roi xuong dat, be ha dung lo“?-Hinh-4
  • Ai tung noi “Dau than chua roi xuong dat, be ha dung lo“?-Hinh-5
  • Ai tung noi “Dau than chua roi xuong dat, be ha dung lo“?-Hinh-6
  • Ai tung noi “Dau than chua roi xuong dat, be ha dung lo“?-Hinh-7