Ám ảnh hình xăm của tù nhân trại tập trung phát xít Đức

Tâm Anh (theo DM) -

(Kiến Thức) - Tù nhân tại trại tập trung Auschwitz, Birkenau và Monowitz của phát xít Đức bị xăm hình lên cánh tay, ngực. Hình xăm là những mã số theo tù nhân trong suốt thời gian ở trại. Kể từ khi xăm mình, tù nhân không được gọi bằng tên mà sử dụng mã số xăm trên cơ thể.

  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-2
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-3
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-4
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-5
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-6
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-7
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-8
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-9
  • Am anh hinh xam cua tu nhan trai tap trung phat xit Duc-Hinh-10