Ảnh độc: Bóng hồng trong nhà máy sản xuất vũ khí hồi CTTG 1

Tâm Anh (theo VT) -

(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh thế giới 1, không ít phụ nữ Anh làm việc trong các nhà máy sản xuất vũ khí. Họ làm thay công việc vốn từng là đặc thù của nam giới khi hầu hết đàn ông ra chiến trường đánh địch.