Bất ngờ Tổng thống nắm quyền ngắn nhất thế giới, tại vị 45 phút

Nếu Franklin Delano Roosevelt là tổng thống có thời gian tại vị lâu nhất với 4 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1933 đến năm 1945 thì ngược lại, Tổng thống nắm quyền ngắn nhất thế giới với chỉ 45 phút là Pedro Lascuráin.

 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-2
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-3
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-4
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-5
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-6
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-7
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-8
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-9
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-10
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-11
 • Bat ngo Tong thong nam quyen ngan nhat the gioi, tai vi 45 phut-Hinh-12
Thiên Trang (th)