Bộ ảnh cực quý về Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1904

(Kiến Thức) - Tắm ngựa ở rạch Tàu Hủ, đám tang trên đại lộ Charner, nhà thờ Huyện Sĩ khi đang xây dựng... là loạt ảnh tư liệu đặc sắc về Sài Gòn năm 1904 do người Pháp thực hiện.

 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-2
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-3
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-4
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-5
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-6
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-7
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-8
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-9
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-10
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-11
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-12
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-13
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-14
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-15
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-16
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-17
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-18
 • Bo anh cuc quy ve Sai Gon - Cho Lon nam 1904-Hinh-19
T.B (tổng hợp)