Cận cảnh những món quà đặc biệt bạn bè quốc tế tặng Bác Hồ (2)

Những món quà được gửi đến cho Bác Hồ từ khắp các vùng đất trên thế giới là minh chứng cho tầm ảnh hưởng vượt qua mọi đường ranh giới của một nhân cách vĩ đại.

 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-2
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-3
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-4
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-5
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-6
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-7
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-8
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-9
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-10
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-11
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-12
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-13
 • Can canh nhung mon qua dac biet ban be quoc te tang Bac Ho (2)-Hinh-14
Quốc Lê