Chấn động dự đoán cuối cùng của Stephen Hawking: Có thể du hành thời gian?

Theo Stephen Hawking, du hành thời gian vẫn là một vấn đề thực sự cần thiết để khoa học dấn thân vào bởi trên lý thuyết chúng vẫn có khả năng xảy ra.

 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-2
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-3
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-4
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-5
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-6
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-7
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-8
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-9
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-10
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-11
 • Chan dong du doan cuoi cung cua Stephen Hawking: Co the du hanh thoi gian?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)