Choáng ngợp lễ nghi hoành tráng ở Hoàng thành Huế năm 1919

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Các viên quan quỳ lạy trước điện Thái Hòa, dàn vũ công nhỏ tuổi nhảy múa ở sân điện Cần Chánh, bình lính đánh trống báo canh giờ trên tường thành... là ảnh hiểm về các nghi lễ ở Hoàng thành Huế năm 1919, được in trong sách “An Nam 1919 – Đông Dương thuộc Pháp”.

  • Choang ngop le nghi hoanh trang o Hoang thanh Hue nam 1919
  • Choang ngop le nghi hoanh trang o Hoang thanh Hue nam 1919-Hinh-2
  • Choang ngop le nghi hoanh trang o Hoang thanh Hue nam 1919-Hinh-3
  • Choang ngop le nghi hoanh trang o Hoang thanh Hue nam 1919-Hinh-4
  • Choang ngop le nghi hoanh trang o Hoang thanh Hue nam 1919-Hinh-5
  • Choang ngop le nghi hoanh trang o Hoang thanh Hue nam 1919-Hinh-6