Chuẩn bị vàng mã cúng Rằm tháng 7 thế nào là chuẩn nhất?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Rằm tháng 7 hay còn gọi là lễ xá tội vong nhân, người Việt Nam thường chuẩn bị mâm lễ cúng, trong đó có vàng mã để cúng Phật, chư vị thần linh, báo hiếu gia tiên cũng như phát lộc cho các vong hồn được xá tội.

  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-2
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-3
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-4
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-5
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-6
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-7
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-8
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-9
  • Chuan bi vang ma cung Ram thang 7 the nao la chuan nhat?-Hinh-10