Cuộc không kích táo bạo của Mỹ nhằm vào điểm chí mạng của Hitler

Tâm Anh (theo history) -

(Kiến Thức) - Vào sáng 1/8/1943, Mỹ thực hiện cuộc không kích táo bạo nhằm vào điểm chí mạng của Hitler là các nhà máy lọc dầu gần Ploesti, Romania. Nơi đây cung cấp 1/3 lượng dầu cho phát xít Đức và các nước cùng phe.

  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-2
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-3
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-4
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-5
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-6
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-7
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-8
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-9
  • Cuoc khong kich tao bao cua My nham vao diem chi mang cua Hitler-Hinh-10