Điều lạ lùng ở đền thờ Quan Công giữa phố cổ Hà Nội

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Nét đặc sắc nhất trong kiến trúc của đền Quan Đế là ở chỗ, đây là một đền thờ Quan Công của người Hoa nhưng lại mang nhiều nét kiến trúc truyền thống Việt.

 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-2
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-3
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-4
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-5
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-6
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-7
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-8
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-9
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-10
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-11
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-12
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-13
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-14
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-15
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-16
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-17
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-18
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-19
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-20
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-21
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-22
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-23
 • Dieu la lung o den tho Quan Cong giua pho co Ha Noi-Hinh-24