Đụng trúng mộ cổ 2.000 tuổi, giật mình thấy “sinh vật sống” chui ra

Google News

Kỳ lạ hơn là người dân trong làng còn tìm thấy những "sinh vật sống" trong ngôi mộ cổ này.

  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra
  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra-Hinh-2
  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra-Hinh-3
  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra-Hinh-4
  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra-Hinh-5
  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra-Hinh-6
  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra-Hinh-7
  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra-Hinh-8
  • Dung trung mo co 2.000 tuoi, giat minh thay “sinh vat song” chui ra-Hinh-9
Thiên Trang (TH)