Giải mã loài "ma đói" xuất hiện nhiều trong tháng 7 cô hồn

Thanh Bình (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Mặc dù có nhiều điểm không hợp lý đối với khoa học hiện đại, quan niệm về "ma đói" và lễ cúng cô hồn được coi là một nét văn hóa mang tính nhân văn, giúp con người sống hướng thiện hơn. Dù vậy, những biểu hiện mê tín thái quá vào tháng 7 cô hồn thì không nên được cổ súy.

 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai
 • Giai ma loai