Giai thoại về tên gọi thành phố Buôn Ma Thuột

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Y Thuột là con của một tù trưởng và cái tên "Thuột" từ đó trở thành một phần tên làng, mà ngày nay là tên thành phố Buôn Ma Thuột?

  • Giai thoai ve ten goi thanh pho Buon Ma Thuot
  • Giai thoai ve ten goi thanh pho Buon Ma Thuot-Hinh-2
  • Giai thoai ve ten goi thanh pho Buon Ma Thuot-Hinh-3
  • Giai thoai ve ten goi thanh pho Buon Ma Thuot-Hinh-4
  • Giai thoai ve ten goi thanh pho Buon Ma Thuot-Hinh-5
  • Giai thoai ve ten goi thanh pho Buon Ma Thuot-Hinh-6
  • Giai thoai ve ten goi thanh pho Buon Ma Thuot-Hinh-7