Giết 3 trọng thần, vì sao con trai Lưu Bị được khen sáng suốt?

Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Lưu Thiện - con trai Lưu Bị giết 3 trọng thần. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là quyết định sáng suốt.

 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-2
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-3
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-4
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-5
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-6
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-7
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-8
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-9
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-10
 • Giet 3 trong than, vi sao con trai Luu Bi duoc khen sang suot?-Hinh-11
Tâm Anh (TH)