Hãi hùng hoàng đế Trung Quốc tin nhầm gian thần mà giết thái tử

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Hán Vũ Đế là vị vua thứ 7 của nhà Tây Hán. Hoàng đế Trung Quốc này tin lời gian thần Giang Sung cho rằng thái tử Lưu Cứ khởi binh cướp ngai vàng. Vì vậy, Hán Vũ Đế mắc bẫy gian thần và ép thái tử tự sát. 

  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-2
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-3
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-4
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-5
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-6
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-7
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-8
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-9
  • Hai hung hoang de Trung Quoc tin nham gian than ma giet thai tu-Hinh-10