Hổ tướng nhà Tây Sơn: Ai khiến tướng khét tiếng của Nguyễn Ánh đại bại?

Là một trong 7 hổ tướng nhà Tây Sơn, Đô đốc này từng vào sinh ra tử, chiến công hiển hách. Cũng chính ông là người tổ chức đánh bại viên tướng khét tiếng của Nguyễn Ánh là Võ Tánh ở đất Kỳ Sơn. 

 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-2
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-3
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-4
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-5
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-6
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-7
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-8
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-9
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-10
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-11
 • Ho tuong nha Tay Son: Ai khien tuong khet tieng cua Nguyen Anh dai bai?-Hinh-12
Thu Hà (TH)