Khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng, bất ngờ phát hiện bí mật mới

Trong một cuộc khai quật tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc phát hiện 25 bức tượng nhỏ. Từ đây, bí mật mới được hé lộ.

  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-2
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-3
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-4
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-5
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-6
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-7
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-8
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-9
  • Khai quat lang mo Tan Thuy Hoang, bat ngo phat hien bi mat moi-Hinh-10
Tâm Anh (TH)