Khi một người chết đi, có hai di vật cần đốt

Khi một người qua đời, ngoài việc tiếc thương, người thân trong gia đình cũng cần tổ chức di cốt người thân đã khuất, khâm liệm… Sau khi mọi việc được tiến hành ổn thỏa sẽ tiến hành tang lễ, đưa tang…

  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-2
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-3
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-2
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-3
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-6
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-7
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-4
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-9
  • Khi mot nguoi chet di, co hai di vat can dot-Hinh-10
Theo Minh Thành/Bảo Vệ Công Lý