Không phải Hòa Thân, đây mới là đệ nhất tham quan triều nhà Thanh

Hẳn nhiều người biết Hòa Thân là tham quan số một nhà Thanh, nhưng báo chí Trung Quốc nhận định không phải Hòa Thân, đây mới là đệ nhất tham quan Thanh triều.

 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-2
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-3
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-4
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-5
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-6
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-7
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-8
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-9
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-10
 • Khong phai Hoa Than, day moi la de nhat tham quan trieu nha Thanh-Hinh-11
Lê Trang (TH)