Kinh hãi ghế rồng Tử Cấm Thành đoạt mạng người trong chớp mắt

Ghế rồng trong Tử Cấm Thành là một biểu tượng vương quyền của hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến. Tương truyền, ghế rồng chỉ dành cho vị vua chân chính. Nếu không phải bậc cửu ngũ chí tôn mà dám ngồi lên ngai vàng thì sẽ gặp họa sát thân.

  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-2
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-3
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-4
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-5
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-6
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-7
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-8
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-9
  • Kinh hai ghe rong Tu Cam Thanh doat mang nguoi trong chop mat-Hinh-10
Tâm Anh (TH)