Lễ Vu Lan người Việt tặng hoa hồng cài áo, nước khác tặng hoa gì?

Theo Kim Oanh/Gia đình mới -

Cũng như lễ Vu Lan báo hiếu của người Việt, các quốc gia trên thế giới có những phong tục khác nhau trong ngày cảm tạ công ơn của những đấng sinh thành. 

  • Le Vu Lan nguoi Viet tang hoa hong cai ao, nuoc khac tang hoa gi?
  • Le Vu Lan nguoi Viet tang hoa hong cai ao, nuoc khac tang hoa gi?-Hinh-2
  • Le Vu Lan nguoi Viet tang hoa hong cai ao, nuoc khac tang hoa gi?-Hinh-3
  • Le Vu Lan nguoi Viet tang hoa hong cai ao, nuoc khac tang hoa gi?-Hinh-4
  • Le Vu Lan nguoi Viet tang hoa hong cai ao, nuoc khac tang hoa gi?-Hinh-5
  • Le Vu Lan nguoi Viet tang hoa hong cai ao, nuoc khac tang hoa gi?-Hinh-6
  • Le Vu Lan nguoi Viet tang hoa hong cai ao, nuoc khac tang hoa gi?-Hinh-7
  • Le Vu Lan nguoi Viet tang hoa hong cai ao, nuoc khac tang hoa gi?-Hinh-8