Mở mộ cổ, giật mình hài cốt 7.000 tuổi thừa 18 mảnh xương

Khi khai quật một ngôi mộ cổ ở thành phố Tây An, Trung Quốc, các chuyên gia phát hiện một bộ hài cốt khoảng 7.000 tuổi. Thế nhưng, kết quả kiểm tra khiến họ giật mình khi thi hài thừa 18 mảnh xương.

  • Mo mo co, giat minh hai cot 7.000 tuoi thua 18 manh xuong
  • Mo mo co, giat minh hai cot 7.000 tuoi thua 18 manh xuong-Hinh-2
  • Mo mo co, giat minh hai cot 7.000 tuoi thua 18 manh xuong-Hinh-3
  • Mo mo co, giat minh hai cot 7.000 tuoi thua 18 manh xuong-Hinh-4
  • Mo mo co, giat minh hai cot 7.000 tuoi thua 18 manh xuong-Hinh-5
  • Mo mo co, giat minh hai cot 7.000 tuoi thua 18 manh xuong-Hinh-6
  • Mo mo co, giat minh hai cot 7.000 tuoi thua 18 manh xuong-Hinh-7
  • Mo mo co, giat minh hai cot 7.000 tuoi thua 18 manh xuong-Hinh-8
Tâm Anh (TH)