Mở nắp quan tài, chuyên gia sững người thấy xác ướp bọc kén lạ lùng

Các chuyên gia mở nắp một quan tài Ai Cập ở Bảo tàng Chau Chak Wing thuộc Đại học Sydney, Australia và phát hiện bên trong có xác ướp bọc trong kén bùn.

  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-2
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-3
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-4
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-5
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-6
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-7
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-8
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-9
  • Mo nap quan tai, chuyen gia sung nguoi thay xac uop boc ken la lung-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)