Mộ tặc Tôn Điện Anh hủy hoại thi hài Càn Long tàn bạo thế nào?

Năm 1928, mộ tặc khét tiếng Tôn Điện Anh cầm đầu một nhóm người đột nhập vào Thanh Đông lăng. Không chỉ vơ vét ngọc ngà châu báu, kẻ trộm mộ này còn hủy hoại thi hài hoàng đế Càn Long một cách tàn bạo.

 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-2
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-3
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-4
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-5
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-6
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-7
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-8
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-9
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-10
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-11
 • Mo tac Ton Dien Anh huy hoai thi hai Can Long tan bao the nao?-Hinh-12
Tâm Anh (TH)