Ngả mũ thán phục đệ nhất cung thủ thời Tam quốc

Theo "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, Thái Sử Từ được xem là đệ nhất cung thủ thời Tam quốc. Nhân vật này nổi danh thiên hạ với việc bắn tên trúng tay người chửi mắng Tôn Sách từ phía xa.

  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-2
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-3
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-4
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-5
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-6
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-7
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-8
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-9
  • Nga mu than phuc de nhat cung thu thoi Tam quoc-Hinh-10
Tâm Anh (TH)