Ngả mũ thành tựu để đời của người La Mã cổ đại

Tâm Anh (theo L25) -

(Kiến Thức) - Người La Mã cổ đại nổi tiếng với một số thành tựu để đời. Dù sống cách đây hàng ngàn năm nhưng đế chế La Mã có những phát minh đi trước thời đại, được sử dụng rộng rãi trong suốt thời gian dài, thậm chí trường tồn đến ngày nay.

  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-2
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-3
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-4
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-5
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-6
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-7
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-8
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-9
  • Nga mu thanh tuu de doi cua nguoi La Ma co dai-Hinh-10