Nguyễn Huệ đặc biệt nổi bật, Nguyễn Nhạc có công trạng gì?

Dù không được nhắc tới nhiều như Nguyễn Huệ, nhưng, Nguyễn Nhạc đã có một sự nghiệp phi thường và cống hiến to lớn cho nhà Tây Sơn. Cuộc đời ông gắn liền với những chiến công và chuyện bạch mã trung thành với chủ nức tiếng trong dân gian.

 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-2
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-3
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-4
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-5
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-6
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-7
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-8
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-9
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-10
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-11
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-12
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-13
 • Nguyen Hue dac biet noi bat, Nguyen Nhac co cong trang gi?-Hinh-14
Thu Hà (TH)