Nơi vua Bảo Đại đọc Chiếu thoái vị trong Cách mạng tháng 8

(Kiến Thức) - Trong không khí sục sôi của cuộc Cách mạng tháng 8 ở Huế, buổi lễ thoái vị của vua Bảo Đại đã diễn ra tại cửa Ngọ Môn vào ngày 30/8/1945. Cùng nhìn lại địa điểm lịch sử này trong những ngày tháng 8 hào hùng của dân tộc.

 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-2
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-3
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-4
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-5
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-6
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-7
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-8
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-9
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-10
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-11
 • Noi vua Bao Dai doc Chieu thoai vi trong Cach mang thang 8-Hinh-12
Quốc Lê