Phận bạc của tuyệt sắc giai nhân được vua Bảo Đại hết mực cưng chiều

Lúc cuối đời, giai nhân được cựu hoàng cưng chiều này phải sống trong hoàn cảnh khó khăn và mất trong cô đơn, bệnh tật.

 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-2
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-3
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-4
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-5
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-6
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-7
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-8
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-9
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-10
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-11
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-12
 • Phan bac cua tuyet sac giai nhan duoc vua Bao Dai het muc cung chieu-Hinh-13
Thu Hà (TH)