Phủ Trịnh nguy nga nhất xứ Thanh xưa bây giờ ra sao?

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Là vương phủ lớn nhất xứ Thanh một thời, Phủ Trịnh từng có diện tích hàng chục mẫu, chia làm nhiều khu vực với nhiều dinh thự lớn.

 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-2
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-3
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-4
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-5
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-6
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-7
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-8
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-9
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-10
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-11
 • Phu Trinh nguy nga nhat xu Thanh xua bay gio ra sao?-Hinh-12