Quái lạ lễ đào mộ, nhảy múa tưng bừng cùng... xương người chết

Cứ khoảng 7 năm, người thân sẽ đào mộ lấy hài cốt bọc trong lớp vải mới sau đó vây quanh, nhảy múa... Người dân ở Madagascar coi nghi lễ nhảy múa cùng xương người chết là cách để giao lưu âm dương.

 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-2
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-3
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-4
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-5
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-6
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-7
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-8
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-9
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-10
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-11
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-12
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-13
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-14
 • Quai la le dao mo, nhay mua tung bung cung... xuong nguoi chet-Hinh-15
Thu Hà (TH)