Rưng rưng ngắm những vật dụng gắn với cuộc đời Bác Hồ

Nhìn những đồ vật mà Bác Hồ từng sử dụng từ khi hoạt động cách mạng cho đến những năm tháng cuối đời, tưởng như hơi ấm của Người vẫn hiện hữu ở đâu đây...

  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-2
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-3
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-4
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-5
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-6
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-7
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-8
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-9
  • Rung rung ngam nhung vat dung gan voi cuoc doi Bac Ho-Hinh-10
Quốc Lê