Soi “điệp viên nguyên tử” Liên Xô đánh cắp bí mật Mỹ

Tâm Anh (theo smithsonianmag) -

(Kiến Thức) - George Abramovich Koval được nhớ đến là điệp viên nguyên tử huyền thoại của Liên Xô. Ông vào làm việc cho phòng thí nghiệm chế tạo bom nguyên tử và trộm bí mật về vũ khí hạt nhân của Mỹ rồi gửi về Liên Xô.

  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-2
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-3
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-4
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-5
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-6
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-7
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-8
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-9
  • Soi “diep vien nguyen tu” Lien Xo danh cap bi mat My-Hinh-10