Sự thật cái chết của Chu Du: Không phải vì ghen với Gia Cát Lượng

Trong Tam quốc diễn nghĩa, danh tướng nước Ngô là Chu Du được cho là đã tức thổ huyết mà chết sau khi bị Gia Cát Lượng lừa lấy mất 3 quận Kinh Châu nhưng sự thực lại không phải như vậy

 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-2
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-3
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-4
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-5
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-6
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-7
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-8
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-9
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-10
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-11
 • Su that cai chet cua Chu Du: Khong phai vi ghen voi Gia Cat Luong-Hinh-12
Thiên Trang (TH)