Sự thật sốc thuật "ướp xác người sống" của thiền sư Nhật Bản

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Vào hơn 1.000 năm trước, hàng trăm nhà sư Nhật Bản được cho đã thực hiện phương pháp tự ướp xác để bảo tồn cơ thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chỉ có 28 người thành công. Vì sao số lượng thành công lại ít ỏi tới vậy? 

  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat
  • Su that soc thuat