Sửng sốt nguyên nhân khiến đế chế Inca bị diệt vong vĩnh viễn

Theo giới chuyên gia, cuộc chiến ngai vàng của hoàng tử Huáscar và Atahualpa đã đẩy đế chế đến bờ vực diệt vong. Nhờ vậy, người Tây Ban Nha đạt được tham vọng.

  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-2
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-3
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-4
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-5
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-6
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-7
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-8
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-9
  • Sung sot nguyen nhan khien de che Inca bi diet vong vinh vien-Hinh-10
Tâm Anh (theo Thoughtco)