Thăm biểu tượng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội như một biểu tượng chiến thắng của quân dân Thủ đô.

  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-2
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-3
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-4
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-5
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-6
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-7
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-8
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-9
  • Tham bieu tuong thang loi cua Cach mang Thang Tam o Ha Noi-Hinh-10