Thăm chiến khu Tân Trào - cái nôi của Cách mạng tháng Tám

(Kiến Thức) - Được coi là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, chiến khu Tân Trào là nơi ra đời những quyết sách quan trọng nhất của cuộc Cách mạng tháng Tám.
 

  • Tham chien khu Tan Trao - cai noi cua Cach mang thang Tam
  • Tham chien khu Tan Trao - cai noi cua Cach mang thang Tam-Hinh-2
  • Tham chien khu Tan Trao - cai noi cua Cach mang thang Tam-Hinh-3
  • Tham chien khu Tan Trao - cai noi cua Cach mang thang Tam-Hinh-4
  • Tham chien khu Tan Trao - cai noi cua Cach mang thang Tam-Hinh-5
  • Tham chien khu Tan Trao - cai noi cua Cach mang thang Tam-Hinh-6
Quốc Lê