Thăm những cây xanh đặc biệt được Bác Hồ trồng ở thủ đô Hà Nội

Những cây đa, cây đề Bác Hồ trồng ở Hà Nội vẫn vươn lên xanh tốt sao 6 thập niên, là hiện thân cho sức sống tồn của một nhân cách lớn.

 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-2
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-3
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-4
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-5
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-6
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-7
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-8
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-9
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-10
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-11
 • Tham nhung cay xanh dac biet duoc Bac Ho trong o thu do Ha Noi-Hinh-12
Quốc Lê