Thiền sư Thích Nhất Hạnh và 20 câu nói truyền cảm hứng bất tận

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị tu sĩ Phật giáo nổi tiếng với những câu nói luôn có giá trị cao và thôi thúc con người sống tích cực.

 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-2
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-3
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-4
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-5
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-6
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-7
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-8
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-9
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-10
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-11
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-12
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-13
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-14
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-15
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-16
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-17
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-18
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-19
 • Thien su Thich Nhat Hanh va 20 cau noi truyen cam hung bat tan-Hinh-20
Thùy Liên (TH)